Οροι χρήσης

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1η Σεπτεμβρίου 2018
Τελευταία ενημέρωση: 1 Σεπτεμβρίου 2018

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ (Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ “) ΟΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩ). ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. Η παρούσα συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί, να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί ή / και να ενημερωθεί από την Trackimo Inc. (“ TRACKIMO “, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ > “,” OUR “,” Ή “ ΗΠΑ “) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ; ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ. Η συνεχής χρήση της υπηρεσίας μετά την τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας σημαίνει ότι αποδέχεστε όλες αυτές τις αλλαγές. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΧΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ τελευταία από την ημερομηνία που αναφέρθηκε παραπάνω.

Χρήση του ιστότοπου, των εφαρμογών για κινητά και της υπηρεσίας μας

a.Η “ Υπηρεσία ” είναι οι κινητές εφαρμογές και ο ιστότοπος της TrackiSafe που βρίσκονται στη διεύθυνση trackisafe.com, καθώς μπορεί να ενημερωθούν, να μεταφερθούν ή να τροποποιηθούν από καιρό σε καιρό, μεταξύ άλλων μέσω δικτύων, ενσωματωμένων widgets, εφαρμογές υπολογιστών tablet και κάθε πνευματική ιδιοκτησία που περιέχεται σε αυτά. Η υπηρεσία παρέχει μια συσκευή GPS-GSM που σας επιτρέπει να εντοπίζετε και να παρακολουθείτε τη συσκευή με ένα δίκτυο (το δίκτυο TRACKISAFE ) μέσω του οποίου το TrackiSafe μπορεί να παρέχει τοποθεσίες ( κάθε μία “) στους καταναλωτές. Οποιοδήποτε άτομο αποκτά πρόσβαση και / ή χρησιμοποιεί το Tarckimo Network για να εντοπίσει μια συσκευή για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτου, θα αναφέρεται στο παρόν (ως μέλος του TrackiSafe).

b. Με την επιφύλαξη των όρων και των όρων της παρούσας Συμφωνίας, η ΕΤΑΙΡΙΑ σας χορηγεί μια περιορισμένη, ανακλητή, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας, αποκλειστικά με τον τρόπο που προτίθεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά εγγράφως, η Υπηρεσία προορίζεται μόνο για προσωπική σας χρήση και όχι για μεταπώληση. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση: (i) να περιορίσει ή / και να τερματίσει την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε τμήμα της). και (ii) να τροποποιήσει ή να διακόψει την παροχή της Υπηρεσίας (ή οποιουδήποτε μέρους της).

γ. Η πολιτική της ΕΤΑΙΡΙΑΣ όσον αφορά τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων προσδιορίζεται στην Πολιτική απορρήτου . Με την αποδοχή αυτής της Συμφωνίας, αναγνωρίζετε τη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου του TrackiSafe.

2. Εγγραφή, Λογαριασμοί, Κωδικοί πρόσβασης και Ασφάλεια

a. Μέλη TrackiSafe. Για να γίνετε Μέλος TrackiSafe, πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής παρέχοντας στην ΕΤΑΙΡΙΑ τις τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, όπως ζητήθηκε από την ισχύουσα φόρμα εγγραφής.

b. Ακρίβεια πληροφοριών . Αναγνωρίζετε ότι σε περίπτωση που παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία στην ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία είναι αναληθής, ανακριβής, δεν είναι παρούσα ή ελλιπής, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία και τη συνεχή πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας.

γ. Επιλεξιμότητα . Υποστηρίζετε και εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών, ότι δεν έχετε προηγουμένως ανασταλεί ή αφαιρεθεί από την Υπηρεσία και ότι έχετε το νόμιμο δικαίωμα και την ικανότητα να συνάψετε αυτήν την Συμφωνία. Εάν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία για λογαριασμό ενός ατόμου, εταιρείας, οντότητας ή οργανισμού, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αυτού του μέρους με την εξουσία να (i) δεσμεύει το μέρος αυτής της Συμφωνίας και (ii) συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τη συμφωνία εξ ονόματος αυτού του συμβαλλομένου μέρους. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ 13 Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΤΕ Ή ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩ 13 ΧΡΟΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Ή ΠΡΟΣΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ. Ενώ άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες TrackiSafe μέσω της Υπηρεσίας από γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα (ο οποίος πρέπει επίσης να επιβλέπει τη συσκευή TrackiSafe), τα άτομα αυτά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την ίδια την Υπηρεσία.

d. Διαπιστευτήρια. Ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των στοιχείων ταυτότητας και του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού σας. Συμφωνείτε να ειδοποιήσετε αμέσως την ΕΤΑΙΡΙΑ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Για να μας ενημερώσετε, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@TrackiSafe.com Είστε υπεύθυνοι για κάθε χρήση της Υπηρεσίας που γίνεται με το όνομα χρήστη σας. Είστε υπεύθυνοι για την εμπιστευτικότητα του κωδικού σας και για την ειδοποίησή σας εάν σας
ο κωδικός πρόσβασης έχει παραβιαστεί ή κλαπεί. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα ευθύνεται για τυχόν απώλεια που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα κάποιος άλλος που χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασης ή τον λογαριασμό σας, είτε με ή χωρίς τη γνώση σας. Μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιεσδήποτε απώλειες προκύψουν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή άλλο πρόσωπο λόγω κάποιας άλλης που χρησιμοποιεί το λογαριασμό ή τον κωδικό πρόσβασής σας.

3. Οι ευθύνες σας

a. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μόνο για νόμιμους, μη εμπορικούς σκοπούς, όπως προβλέπεται από την παρεχόμενη λειτουργία της Υπηρεσίας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει ή να βλάψει τους διακομιστές ή τα δίκτυά μας ή να παρεμποδίσει τη χρήση και απόλαυση της Υπηρεσίας από οποιοδήποτε άλλο μέρος. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην υπηρεσία, τους λογαριασμούς χρηστών ή στα συστήματα ή τα δίκτυα υπολογιστών, μέσω hacking, εξόρυξης κωδικού πρόσβασης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Χωρίς να περιορίζετε κανένα από τα προαναφερθέντα, συμφωνείτε ρητά ότι δεν θα (και συμφωνείτε να μην επιτρέψετε ή να βοηθήσετε τρίτους):

i. να χρησιμοποιήσετε, να αντιγράψετε, να εγκαταστήσετε, να μεταφέρετε ή να διανείμετε της Υπηρεσίας, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την παρούσα Συμφωνία.

ii. να τροποποιήσει, να προσαρμόσει, να μεταφράσει, να ανασχηματίσει, να αναδιαμορφώσει ή να αποσυνθέσει οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας ή του Περιεχομένου της (όπως ορίζεται παρακάτω).

iii. αφαιρέστε ή τροποποιήστε τυχόν ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στην Υπηρεσία ή σε ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή άλλο υλικό που αποκτήθηκε μέσω της Υπηρεσίας ή τη χρήση της Υπηρεσίας.

iv. create user accounts by automated means or under false or fraudulent pretenses;

v. χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε εργαλείο ρομπότ, αράχνη, οθόνη ή βάση δεδομένων, εφαρμογή αναζήτησης ή ανάκτησης ιστοσελίδας ή άλλη αυτοματοποιημένη συσκευή, διαδικασία ή μέσο για την πρόσβαση, ανάκτηση ή ευρετηρίαση οποιουδήποτε τμήματος της Υπηρεσίας.

vi. ανίχνευση, σάρωση ή δοκιμή της ευπάθειας οποιουδήποτε συστήματος ή δικτύου ή παραβίαση οποιωνδήποτε μέτρων ασφαλείας ή ελέγχου ταυτότητας.

vii. να αναδιαμορφώσετε, να κατοπτρίσετε ή να πλαισιώσετε οποιοδήποτε τμήμα των ιστοσελίδων που αποτελούν μέρος της Υπηρεσίας.

viii. εκφράζετε ή υπονοείτε ότι οποιεσδήποτε δηλώσεις προβάλλετε επικυρώνονται από εμάς, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας σε κάθε περίπτωση.

ix. διαβιβάζει (Α) οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορίες που είναι παράνομες, δόλιες, απειλητικές, καταχρηστικές, δυσφημιστικές, δυσφημιστικές ή αλλοιωτικές ή παραβιάζουν (Β) οποιεσδήποτε σημαντικές, μη δημόσιες πληροφορίες σχετικά με φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες χωρίς τη σχετική εξουσιοδότηση, (Γ) οποιοδήποτε εμπορικό μυστικό οποιουδήποτε τρίτου, ή / και (Δ) οποιεσδήποτε διαφημίσεις, προσκλήσεις, αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων, επενδυτικές ευκαιρίες ή άλλη ανεπιθύμητη εμπορική επικοινωνία (εκτός αν άλλως ρητά επιτρέπεται από εμάς), ή να συμμετέχουν σε spamming ή πλημμύρες.

x. διαβιβάζουν οποιοδήποτε λογισμικό ή άλλο υλικό που περιέχει ιούς, σκουλήκι, ωρολογιακή βόμβα, δούρειο ίππο ή άλλο επιβλαβές ή αποδιοργανωτικό στοιχείο. να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λογισμικό ρομπότ, αράχνη, εφαρμογή αναζήτησης / ανάκτησης ιστότοπου ή άλλη χειροκίνητη ή αυτόματη συσκευή ή διαδικασία για την ανάκτηση, την ευρετηρίαση, τη “δήλωση δεδομένων” ή με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή ή καταστρατήγηση της δομής πλοήγησης ή παρουσίασης της Υπηρεσίας ή του περιεχομένου της.

xi. συλλογή ή συλλογή πληροφοριών σχετικά με άλλους χρήστες χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή τους.

xii. αναλαμβάνουν, προκαλούν, επιτρέπουν ή εξουσιοδοτούν τη μετάφραση, την αντίστροφη μηχανική, εκτός εάν και μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από την παρούσα Συμφωνία, τα εξουσιοδοτημένα χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας ή από το νόμο ή άλλως να επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας διαφορετικό από αυτό που επιδιώκεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

xiii. πρόσβαση, παραβίαση ή χρήση μη δημόσιων χώρων της Υπηρεσίας, των συστημάτων και της υποδομής Η / Υ της εταιρίας (και της εταιρείας φιλοξενίας) Οι πάροχοι της εταιρίας.

xiv. να παρενοχλούν, να κακοποιούν, να βλάπτουν ή να υποστηρίζουν ή να υποκινούν παρενόχληση, κακοποίηση ή βλάβη άλλου προσώπου ή ομάδας, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και άλλων χρηστών.

xv. δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό με το TrackiSafe, χωρίς την ρητή γραπτή συγκατάθεση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, αν η ΕΤΑΙΡΙΑ απενεργοποίησε προηγουμένως έναν λογαριασμό σας.

xvi. ζητήστε ή προσπαθήστε να ζητήσετε προσωπικές πληροφορίες από άλλους χρήστες, εκτός εάν επιτρέπεται από τη λειτουργία της Υπηρεσίας. να περιορίσουν, να αποθαρρύνουν ή να εμποδίσουν οποιοδήποτε πρόσωπο να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία, να αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τρίτο πρόσωπο στην Υπηρεσία ή που αποκτήθηκαν από την Υπηρεσία χωρίς τη συγκατάθεση αυτού του προσώπου, ή τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες.

xviii. αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Υπηρεσία, σε λογαριασμούς άλλων χρηστών, ονόματα ή προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία ή σε άλλους υπολογιστές ή δικτυακούς τόπους συνδεδεμένους ή συνδεδεμένους με την Υπηρεσία.

xix. παραβιάζουν τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, κρατικούς ή τοπικούς νόμους, κανονισμούς ή την παρούσα συμφωνία.

xx. να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία για οποιαδήποτε παράνομη, ακατάλληλη ή / και μη εξουσιοδοτημένη συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό, χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία κατά παράβαση της πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτου ιδιοκτησιακά ή νομικά δικαιώματα · ή να χρησιμοποιήσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση στην Υπηρεσία για να δημιουργήσετε μια ανταγωνιστική υπηρεσία.Μπορούμε να προβούμε σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια και να εφαρμόσουμε οποιεσδήποτε τεχνικές λύσεις για να αποτρέψουμε την παραβίαση αυτών των διατάξεων και να την εφαρμόσουμε Συμφωνία.

4. Συγκατάθεση στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

a. Συγκατάθεση στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες . Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία ή παρέχοντας σε εμάς προσωπικές πληροφορίες (όπως ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου), συμφωνείτε ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ηλεκτρονικά σχετικά με θέματα ασφάλειας, ιδιωτικού απορρήτου και διαχειριστικών θεμάτων που σχετίζονται με τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς. Αν μάθουμε ότι υπάρχει παραβίαση συστήματος ασφαλείας, ενδέχεται να επιχειρήσουμε να σας ειδοποιήσουμε ηλεκτρονικά, δημοσιεύοντας ειδοποίηση σχετικά με την Υπηρεσία ή αποστέλλοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εσάς, αν έχουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Μπορεί να έχετε νόμιμο δικαίωμα να λάβετε την παρούσα ειδοποίηση εγγράφως. Για να λάβετε δωρεάν γραπτή ειδοποίηση για παραβίαση ασφαλείας (ή για να αποσύρετε τη συναίνεσή σας από τη λήψη ηλεκτρονικής ειδοποίησης), παρακαλώ γράψτε μας στο info@TrackiSafe.com.

b. Μηνύματα SMS και ειδοποιήσεις push . Όταν εγγραφείτε στο TrackiSafe, η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να σας στείλει ένα SMS κειμένου που περιέχει τετραψήφιο κωδικό για να επαληθεύσει τον αριθμό τηλεφώνου σας και να στείλει μηνύματα SMS και να προωθήσει ειδοποιήσεις (“Μηνύματα και Ειδοποιήσεις”) για να σας κρατήσει ενήμερους σχετικά με την Υπηρεσία και ενδέχεται να σας παρουσιάσει ορισμένες προσφορές μάρκετινγκ που σχετίζονται με την υπηρεσία. Με τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε να λαμβάνετε μηνύματα και ειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας. Τα μηνύματα SMS είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Παρόλο που τα μηνύματα και οι ειδοποιήσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της χρήσης της υπηρεσίας, μπορείτε (i) να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις ώθησης στη συσκευή σας για να καταργήσετε τον εαυτό σας από τη βάση δεδομένων κειμένου μηνυμάτων.

γ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν μπορεί να ελέγξει ορισμένους παράγοντες που σχετίζονται με την παράδοση μηνυμάτων. Αναγνωρίζετε ότι, ανάλογα με την υπηρεσία του φορέα κινητής τηλεφωνίας, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η επιτυχής μετάδοση ενός μηνύματος κειμένου σε εσάς. Δεν έχουμε ευθύνη για καθυστερήσεις μετάδοσης ή αποτυχίες μηνυμάτων.

5. Περιεχόμενο που υποβλήθηκε στην ΕΤΑΙΡΙΑ

a. Αποστέλλοντας ή διαβιβάζοντάς μας πληροφορίες, απόψεις, δημιουργικές προτάσεις, ιδέες, σημειώσεις, έννοιες ή άλλα υλικά (συλλογικά “ Υλικά “) ή δημοσιεύοντας τέτοια Υλικά σε οποιαδήποτε περιοχή της Υπηρεσίας, εσείς να χορηγήσει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ και στους εντολοδόχους της ένα παγκόσμιο, μη αποκλειστικό, απεριόριστο δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, διανομής (μέσω πολλαπλών βαθμίδων), δημιουργίας παράγωγων έργων, δημόσιας εκτέλεσης, να προωθήσετε, να διαθέσετε, να διαθέσετε, να πωλήσετε, να διαθέσετε, να διαθέσετε και να εισαγάγετε τέτοιου είδους Υλικά σε οποιοδήποτε γνωστό ή στο μέλλον μέσο που αναπτύχθηκε για να βελτιώσει και να αναπτύξει την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας και της διαφήμισης της Υπηρεσίας, χωρίς αποζημίωση για εσάς. υπό την προϋπόθεση ότι ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσουμε το όνομά σας σε σχέση με οποιοδήποτε από τα Υλικά σας που χρησιμοποιούμε στα δικά μας διαφημιστικά και διαφημιστικά υλικά χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Κανένα από τα Υλικά δεν θα υπόκειται σε καμία υποχρέωση, εμπιστευτικότητας, απόδοσης ή άλλης μορφής από μέρους μας και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση ή αποκάλυψη οποιωνδήποτε Υλικών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε Υλικά οποιαδήποτε στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Δεν υποστηρίζουμε ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε γνώμη, συμβουλή, πληροφορία ή δήλωση που γίνεται ή εμφανίζεται στην Υπηρεσία από οποιονδήποτε χρήστη. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις σε άρθρα ή δημοσιεύσεις, για υπερσυνδέσεις ενσωματωμένες σε μηνύματα ή για οποιεσδήποτε αποτελέσματα προκύπτουν από τη χρήση τέτοιων πληροφοριών. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή / και οι θυγατρικές της, οι προμηθευτές ή οι πράκτορές της δεν ευθύνονται για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκλήθηκαν από την εξάρτησή σας από αυτές τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν μέσω της Υπηρεσίας. Δεν μπορούμε και δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητα κάθε γνώμης, συμβουλών, πληροφοριών ή δηλώσεων που είναι διαθέσιμες στην Υπηρεσία.

b. Οι απόψεις που εκφράζονται σχετικά με την Υπηρεσία από τους χρήστες αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά τις απόψεις των χρηστών που δημοσιεύουν και δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι έχουμε το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να παρακολουθούμε την Υπηρεσία και τα Υλικά. να τροποποιήσει ή να αφαιρέσει οποιαδήποτε Υλικά. και να αποκαλύψει τα Υλικά και τις περιστάσεις που περιβάλλουν τη μετάδοσή τους σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η Υπηρεσία. να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, τους χορηγούς μας, τα μέλη και τους επισκέπτες μας. και να συμμορφώνονται με τις νομικές υποχρεώσεις ή τα κυβερνητικά αιτήματα. Εάν πιστεύετε ότι ένα μήνυμα παραβιάζει τις πολιτικές των μελών μας, επικοινωνήστε αμέσως με την ΕΤΑΙΡΙΑ, ώστε να εξετάσουμε την επεξεργασία ή την κατάργησή της.

γ. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα Υλικά σας και τις συνέπειες της ανάρτησής τους στην Υπηρεσία. Με την αποστολή Υλικών, εκπροσωπείτε, εγγυάστε και συμφωνείτε ότι: (i) είστε ο δημιουργός και ο ιδιοκτήτης των Υλικών ή άλλως έχετε επαρκή δικαιώματα και εξουσιοδότηση για να παραχωρήσετε τα δικαιώματα που παρέχονται στο παρόν. (ii) τα Υλικά σας δεν επιτρέπουν και δεν θα (Α) παραβιάζουν, παραβιάζουν ή παραπλανούν οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικού απορρήτου, ηθικού δικαιώματος, ιδιωτικού απορρήτου, ιδιοκτησία ή δικαίωμα ιδιοκτησίας ή (Β) συκοφαντία, δυσφήμηση ή δυσφήμηση οποιουδήποτε άλλου προσώπου · (iii) τα Υλικά σας δεν περιέχουν ιούς, adware, spyware, σκουλήκια ή άλλο επιβλαβές ή κακόβουλο κώδικα ή (iv) εάν δεν έχετε λάβει προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση, τα Υλικά σας δεν περιέχουν συγκεκριμένα εμπιστευτικές πληροφορίες οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα κατά των χρηστών που παραβιάζουν αυτές τις παραστάσεις και εγγυήσεις.

6. Διάρκεια και τερματισμός

a. Ορος. Ο όρος της παρούσας Συμφωνίας (ο όρος “Term”) θα αρχίσει από την ημερομηνία κατά την οποία αρχικά θα έχετε πρόσβαση ή θα χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο (η “Ημερομηνία Έναρξης”) και θα

να συνεχίσετε όσο συνεχίζετε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία. υπό την προϋπόθεση ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αναλαμβάνει οποιεσδήποτε νόμιμες ενέργειες κρίνει ενδεδειγμένες ως απάντηση σε πραγματικές ή εικαζόμενες παραβιάσεις της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αναστολής ή τερματισμού της πρόσβασης ή / και του λογαριασμού του χρήστη ή του αποκλεισμού του χρήστη από την πρόσβαση στην Υπηρεσία. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να συνεργάζεται με νομικές αρχές ή / και τρίτους κατά την έρευνα για οποιοδήποτε ύποπτο ή υποτιθέμενο έγκλημα ή πολιτικό λάθος. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες που η ΕΤΑΙΡΙΑ κρίνει αναγκαίες για την ικανοποίηση οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, κανονισμού, νομικής διαδικασίας ή κυβερνητικού αιτήματος ή για την επεξεργασία, την άρνηση δημοσίευσης ή να αφαιρέσει οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό, εν όλω ή εν μέρει, κατά την αποκλειστική κρίση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

b. Επίδραση τερματισμού . Τα ακόλουθα τμήματα της παρούσας συμφωνίας θα παραμείνουν στη λήξη ή τη λήξη της συμφωνίας: 1.γ, 2.δ, 3, 4, 5.ε, 7.α, 8, 10.β, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 19 – 27. Οι πληρωμές από εσάς, οι οποίες προκύπτουν ή οφείλονται πριν από τη λήξη της σύμβασής σας, θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται από εσάς και τα ποσά που οφείλονται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά τη στιγμή της λήξης ή της λήξης αυτής θα εξακολουθήσουν να είναι που οφείλετε εσείς, μετά από αυτή τη λήξη ή λήξη.

7. Ιδιοκτησία

a. Ιδιοκτησιακές πληροφορίες. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι: (i) η Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε Περιεχομένου, τροποποιήσεων, βελτιώσεων και ενημερώσεων, καθώς και οποιωνδήποτε πρωτοτύπων και αντιγράφων τους, εν όλω ή εν μέρει, και όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται σε αυτήν (συλλογικά ” Πληροφορίες “), ανήκει στην ΕΤΑΙΡΙΑ και στους δικαιοπαρόχους της, ανάλογα με την περίπτωση. (ii) οι Ιδιοκτησιακές Πληροφορίες περιέχουν πολύτιμο υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και ιδιόκτητο υλικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. (iii) οι Πληροφορίες Ιδιοκτησίας έχουν άδεια χρήσης αντί για πωλήσεις, σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. και (iv) δεν έχετε δικαιώματα στις Πληροφορίες Ιδιοκτησίας, εκτός από τα δικαιώματα και τις άδειες που σας έχουν χορηγηθεί ειδικά σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.

b. Εμπορικά σήματα . Αναγνωρίζετε ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει αποκτήσει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο όνομα και το λεκτικό σήμα “TrackiSafe” ™ και στα άλλα σήματα και σήματα σχεδιασμού που εμφανίζονται στην Υπηρεσία και είναι ιδιοκτήτης. Αναγνωρίζετε ότι αυτό το όνομα και τα σήματα αυτά είναι γνωστά και διεθνώς γνωστά. Δεν θα αμφισβητήσετε, ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο, την εγκυρότητα ή την ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ του προαναφερθέντος ονόματος και σημάτων και παραιτούμε από οποιαδήποτε δικαιώματα μπορείτε να έχετε ανά πάσα στιγμή για να το πράξετε. Οποιαδήποτε χρήση του προαναφερθέντος ονόματος και σημείων από εσάς θα αποβεί αποκλειστικά προς όφελος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Όλα τα σήματα που εμφανίζονται στην Υπηρεσία αλλά δεν ανήκουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

8.Αξιώσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Ο νόμος για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Digital Millennium του 1998 (το “ DMCA “) παρέχει προσφυγή στους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων που πιστεύουν ότι το υλικό που εμφανίζεται στο Διαδίκτυο παραβιάζει τα δικαιώματά τους βάσει του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων των ΗΠΑ. Εάν πιστεύετε καλή τη πίστει ότι τα υλικά που φιλοξενούνται από την ΕΤΑΙΡΙΑ παραβιάζουν τα πνευματικά σας δικαιώματα, εσείς (ή ο πράκτοράς σας) μπορεί να μας στείλετε μια ειδοποίηση με την οποία ζητάτε να αφαιρεθεί το υλικό ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτό. Η ειδοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α. φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή προσώπου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι παραβιάζεται.

β. προσδιορισμός του έργου που προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για το οποίο έχει ισχυριστεί ότι έχει παραβιαστεί (ή αν πολλά έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα που βρίσκονται στην Υπηρεσία καλύπτονται από μία μόνο ειδοποίηση, .

γ. αναγνώριση του υλικού που φέρεται ότι παραβιάζει ή αποτελεί αντικείμενο παράνομης δραστηριότητας και πληροφορίες επαρκώς επαρκείς ώστε να επιτρέπουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ να εντοπίσει το υλικό στην Υπηρεσία.

δ. το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον υπάρχει) του καταγγέλλοντος.

e. δήλωση ότι ο καταγγέλλων έχει την καλή πίστη ότι η χρήση του υλικού με τον τρόπο που διαμαρτύρεται δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή το νόμος; και

f.μια δήλωση ότι τα στοιχεία της κοινοποίησης είναι ακριβή και υπό την επιβολή κυρώσεων για ψευδορκία, ότι ο καταγγέλλων έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί εξ ονόματος του κατόχου αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι παραβιάζεται. Εάν πιστεύετε καλόπιστα ότι μια καταγγελία παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων έχει υποβληθεί εσφαλμένα σε βάρος σας, το DMCA σας επιτρέπει να στείλετε στην ΕΤΑΙΡΙΑ αντίμετρο. Οι ειδοποιήσεις και οι αντεπιδοτήσεις πρέπει να πληρούν τις τότε ισχύουσες νομικές απαιτήσεις που επιβάλλονται από το DMCA. ανατρέξτε στην ενότητα www.copyright.gov για λεπτομέρειες. Οι ειδοποιήσεις και οι αντεπιχειρήσεις σχετικά με την Υπηρεσία θα πρέπει να αποστέλλονται στον Γενικό Συμβούλο της TRACKIMO Inc. στη διεύθυνση: 450 Seventh Ave. Suite 1408, Νέα Υόρκη, NY 10123, USA. Προτείνουμε να συμβουλευτείτε το νομικό σας σύμβουλο προτού καταθέσετε μια ειδοποίηση ή μια αντικοινοποίηση. Επίσης, να γνωρίζετε ότι μπορεί να υπάρξουν κυρώσεις για ψευδείς αξιώσεις βάσει του DMCA.

9. Αποποίηση ευθυνών.

a. Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ. ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ, λόγω της φύσης του Διαδικτύου, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και βοηθημάτων που έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και / ή κινητών δικτύων, η υπηρεσία μπορεί να μην είναι προσιτοί όταν απαιτείται, και ότι οι πληροφορίες, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ μεταδίδονται μέσω του Διαδικτύου ΚΑΙ / Ή ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΤΗΝ INTERCEPTION ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΤΩΝ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ήσυχο ΑΠΟΛΑΥΣΗ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ενημερωτικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΑ ΙΩΝ και επιζήμιες ή απενεργοποίηση ΚΩΔΙΚΑΣ. ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ Ή πάροχοι υπηρεσιών, πάροχοι ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή / ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ή / ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ, ΤΟ « ΜΕΡΗ TRACKIMO ») εγγυάται την ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΖΗΜΙΑ Ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ τηλεπικοινωνιακή υποδομή, Ή ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Ή ΓΙΑ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΣΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΛΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΑΣ.

10.Τον περιορισμό της ευθύνης.

a. Κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για (Ι) του ή της ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, (ii) κάθε ζημία από αυτόν ή αυτήν Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ή σχετίζονται με την υπηρεσία. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ TRACKIMO ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΗΜΑ Ή ΑΛΛΩΣ, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΖΗΜΙΕΣ αποδειχτεί και ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΝΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετη ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ TRACKIMO ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΖΗΜΙΩΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή των παροχέων περιεχομένου ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

b. Κανένα από τα μέρη TRACKIMO δεν θα έχει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες. Απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους προκύψει ή υπέστησαν ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

γ. ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ διερεύνησε την σκοπιμότητα της χρήσης του ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ από την εταιρεία και τους πιθανούς κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση αυτών των υπηρεσιών. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ να διατηρήσουν τη δική ασφάλιση που καλύπτει τους εν λόγω κινδύνους σας και θα ασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο στις ασφαλιστικές ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ συνακόλουθες ζημίες.

11. Διαφορές τρίτων μερών. TΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΦΟΡΕΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ Ή ΑΛΛΟ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ, ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΑΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΖΗΤΙΕΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ) ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ, ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΕΣ.
12. Ανωτέρας βίας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης στο παρόν εάν η καθυστέρηση ή η αποτυχία οφείλεται σε απρόβλεπτα γεγονότα πέραν του εύλογου ελέγχου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, όπως απεργίες, αποκλεισμοί, πόλεμος, τρομοκρατία, ταραχές, φυσικές καταστροφές, επιδημία ή κυβερνητική ενέργεια, στο βαθμό που ένα τέτοιο γεγονός αποτρέπει ή καθυστερεί την ΕΤΑΙΡΙΑ στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει αυτής.

13. Αποζημίωση και αποδέσμευση.

a. Θα προστατεύετε, θα αποζημιώνετε και θα απαλλάσσετε την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τους δικαιοπάροχους της και τις μητρικές οργανώσεις, τις θυγατρικές, τους συνεργάτες, τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τα μέλη, τους υπαλλήλους, τους δικηγόρους και τους αντιπροσώπους τους, από κάθε είδους απώλεια ή ζημία (συμπεριλαμβανομένων, αμοιβές δικηγόρων και απώλεια εσόδων) που προκύπτουν από: (i) οποιεσδήποτε παραβιάσεις από εσάς της παρούσας Συμφωνίας ή οποιαδήποτε αντιπροσώπευση, εγγύηση ή διαθήκη που περιέχονται στο παρόν. (ii) οιαδήποτε χρήση της Υπηρεσίας που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά βάσει αυτού και της Υπηρεσίας. και (iii) οποιεσδήποτε αξιώσεις και ενέργειες κατά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από άλλα μέρη στα οποία επιτρέπετε την πρόσβαση στην Υπηρεσία.

b. Απαλλάσσετε, απελευθερώνετε και απαλλάσσετε για πάντα την ΕΤΑΙΡΕΙΑ Συμβαλλόμενα μέρη από κάθε ευθύνη ή ευθύνη για τραυματισμούς ή ζημίες που προκύπτουν από τις Τοποθεσίες σας ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία τη χρήση της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων τραυματισμών ή ζημιών που προκλήθηκαν από αμέλεια ή παράλειψη των Κυκλοφορούντων Μερών ή με οποιονδήποτε τρόπο προκύπτουν ή συνδέονται με την Υπηρεσία. ντο. Διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά μας έξοδα, να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος που υπόκειται σε αποζημίωση από εσάς, και σε αυτή την περίπτωση, συμφωνείτε να συνεργαστείτε με την υπεράσπιση αυτής της αξίωσης. Σε καμία περίπτωση δεν θα διευθετήσετε καμία αξίωση ή ζήτημα χωρίς τη γραπτή συναίνεσή μας.

14.Πρόσθετες λειτουργίες υπηρεσιών . Αυτή η ενότητα δεν ισχύει για την υπηρεσία TrackiSafe.

15. Επίλυση διαφοράς.

a. Υποχρεωτική Διαιτησία. Διαβάστε αυτό προσεκτικά. Επηρεάζει τα δικαιώματά σας. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΓΟΝΕΙΣ, θυγατρικών, συγγενών, προκάτοχοι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ (με εξαίρεση τα θέματα που μπορούν να ληφθούν για τις μικροδιαφορές ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ), ως αποκλειστικός ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΟΣ Όπως προβλέπεται κατωτέρω, για όλες τις διαφορές και τις αξιώσεις που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία ή τη χρήση της υπηρεσίας. Η διαιτησία χρησιμοποιεί έναν ουδέτερο διαιτητή αντί ενός δικαστή ή κριτικής επιτροπής, επιτρέπει πιο περιορισμένη ανακάλυψη απ ‘ό, τι στο δικαστήριο και υπόκειται σε πολύ περιορισμένο έλεγχο από τα δικαστήρια. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.adr.org για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαιτησία.

i. Έναρξη διαιτησίας . Ο διάδικος που επιδιώκει τη διαιτησία πρέπει πρώτα να στείλει στο άλλο, με πιστοποιημένο ταχυδρομείο, γραπτή προειδοποίηση πρόθεσης διαιτησίας (“ ειδοποίηση “) ή, ελλείψει ταχυδρομικής διεύθυνσης ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε εσάς μέσω οποιασδήποτε άλλης μεθόδου που διατίθεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, συμπεριλαμβανομένης και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ανακοίνωση προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα πρέπει να απευθύνεται στην TRACKIMO, Inc., 450 Seventh Avenue, Νέα Υόρκη, NY 10123, Attn: Διευθύνων Σύμβουλος (“ Διεύθυνση “). Η ανακοίνωση πρέπει (Α) να περιγράφει τη φύση και τη βάση της αξίωσης ή της διαφοράς. και (Β) εκθέσατε την συγκεκριμένη βοήθεια που αναζητήσατε (“ ζήτηση “).Εάν η αξίωση δεν επιλυθεί εντός 30 ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης, τότε εσείς ή Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να ξεκινήσει διαδικασία διαιτησίας όπως ορίζεται παρακάτω ή να υποβάλει αξίωση στο δικαστήριο μικροδιαφορών. Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (“ AAA “) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (“ Κανόνες “) , Όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα συμφωνία. Οι Κανονισμοί και τα έντυπα ΑΑΑ διατίθενται στη διεύθυνση http://www.adr.org. Εάν σας ζητηθεί να καταβάλετε μια αμοιβή αρχειοθέτησης για να ξεκινήσετε διαιτησία κατά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα σας επιστρέψει αμέσως για την επιβεβαίωση της πληρωμής του τέλους κατάθεσης μετά την παραλαβή της Ειδοποίησης από την ΕΤΑΙΡΙΑ στη διεύθυνση που έχετε αρχίσει διαιτησία μαζί με την απόδειξη για το τέλος αρχειοθέτησης, εκτός αν η ζήτησή σας είναι ίση ή μεγαλύτερη από $ 1.000 ή κατατέθηκε κακόπιστα.

ii. Διαδικασία διαιτησίας . Η διαιτησία θα γίνει στα αγγλικά. Ένας ανεξάρτητος και αμερόληπτος διαιτητής που έχει την κύρια έδρα του στην κομητεία της Νέας Υόρκης της Νέας Υόρκης θα διοριστεί σύμφωνα με τους Κανόνες, όπως τροποποιήθηκε εδώ. Εσείς και η ΕΤΑΙΡΙΑ συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους ακόλουθους κανόνες, οι οποίοι αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας επίλυσης διαφορών και στη μείωση του κόστους και της επιβάρυνσης των μερών: (Α) η διαιτησία θα διεξάγεται τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά ή / και θα βασίζεται αποκλειστικά γραπτές παρατηρήσεις, τον ειδικό τρόπο που θα επιλέξει ο διάδικος που κινεί τη διαιτησία · (Β) η διαιτησία δεν θα απαιτεί προσωπική εμφάνιση από τους διαδίκους ή τους μάρτυρες, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς από τα μέρη · και (Γ) οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την καταδίκη του διαιτητή μπορεί να κατατεθεί σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο.

iii. Δεν υπάρχουν ενέργειες κατηγορίας. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΟΥΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΛΛΟΥ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ Ή ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ Ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΞΗΣ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, συμφωνείτε ότι οι διαιτητής μπορεί να μην ενοποιούν τις ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ περισσότερα από ένα άτομα’S, ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ προεδρεύει ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ διαδικασίας, και ότι εάν αυτό το συγκεκριμένο όρο ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ μπορεί να εφαρμοστεί, τότε αυτό ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΤΑΙ.

iv. Απόφαση του διαιτητή . Με την επιφύλαξη έκτακτων περιστάσεων, ο διαιτητής θα εκδώσει την απόφασή του εντός 120 ημερών από την ημερομηνία διορισμού του διαιτητή. Ο διαιτητής μπορεί να παρατείνει την προθεσμία αυτή κατά 30 ημέρες προς το συμφέρον της δικαιοσύνης. Οι διαδικασίες διαιτησίας θα είναι κλειστές για το κοινό και θα είναι εμπιστευτικές και όλα τα σχετικά αρχεία θα είναι μόνιμα σφραγισμένα, εκτός εάν είναι απαραίτητο για να αποκτηθεί δικαστική επιβεβαίωση του βραβείου. Το βραβείο θα είναι γραπτό και θα περιλαμβάνει δήλωση που θα αναφέρει τους λόγους της διάθεσης της αξίωσης. Ο διαιτητής θα εφαρμόσει το δίκαιο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της διαιτησίας. Συμφωνείτε ότι αυτοί οι όροι και η χρήση της Εφαρμογής αποδεικνύουν μια συναλλαγή που περιλαμβάνει διακρατικό εμπόριο. Ο νόμος της Ομοσπονδιακής Διαιτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών θα διέπει την ερμηνεία, την εκτέλεση και τη διαδικασία σύμφωνα με τη ρήτρα υποχρεωτικής διαιτησίας στην παρούσα συμφωνία.

b. Equitable Relief . Οι προηγούμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου 15 δεν ισχύουν για οποιαδήποτε αξίωση στην οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιδιώκει δίκαιη απαλλαγή οποιουδήποτε είδους. Αναγνωρίζετε ότι σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας Συμφωνίας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή από οποιονδήποτε τρίτο, η ζημιά ή η βλάβη που ενδεχομένως θα σας προκληθεί δεν θα σας δώσει το δικαίωμα να ζητήσετε δικαστική αγωγή ή άλλη δίκαιη αγωγή έναντι της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και η μόνη σας η αποκατάσταση θα είναι για χρηματική αποζημίωση, με την επιφύλαξη των περιορισμών ευθύνης που εκτίθενται παραπάνω.

γ. Απαιτήσεις . Εσείς και η ΕΤΑΙΡΙΑ συμφωνείτε ότι, παρά τα τυχόν άλλα δικαιώματα που μπορεί να έχει το συμβαλλόμενο μέρος βάσει νόμου ή δικαιοσύνης, κάθε αγωγή που απορρέει από ή σχετίζεται με την παρούσα συμφωνία ή την Υπηρεσία, εξαιρουμένης της αξίωσης αποζημίωσης, πρέπει να αρχίσει εντός ενός έτους από την αιτία δράσης. Διαφορετικά, αυτή η αιτία της δράσης παραλείπεται οριστικά.

δ. Αξιόπιστες καταγγελίες . Όλοι οι ισχυρισμοί που ασκείτε κατά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πρέπει να επιλυθούν σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 15. Όλες οι αξιώσεις που έχουν κατατεθεί ή έχουν προσβληθεί από το παρόν Άρθρο 15 θα θεωρηθούν ακατάλληλα. Εάν υποβάλετε αίτημα αντίθετο με το παρόν άρθρο 15, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να ανακτήσει τις αμοιβές των δικηγόρων και τα έξοδα μέχρι 5.000 $, υπό την προϋπόθεση ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σας έχει ειδοποιήσει γραπτώς για την αχρεωστήτως κατατεθείσα αξίωση και δεν έχετε προβεί σε άμεση ανάκληση της αξίωσης.

e. Τροποποιήσεις . Εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αλλάξει την υποχρέωση διαιτησίας (εκτός από αλλαγή της Διεύθυνσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ), τότε μπορείτε να απορρίψετε οποιαδήποτε αλλαγή, στέλνοντας γραπτή ειδοποίηση στη Διεύθυνση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ εντός 30 ημερών από την αλλαγή, οπότε ο Λογαριασμός σας και το δικαίωμα σας η χρήση της Υπηρεσίας θα τερματιστεί αμέσως και αυτό το Άρθρο 19, όπως ισχύει αμέσως πριν από τις τροπολογίες που απορρίπτετε, θα εξακολουθήσει να υφίσταται τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας.

f. Εκτελεστότητα . Εάν μόνο το τμήμα 15.α.iii ή το σύνολο του παρόντος Τμήματος 15 κριθεί αναποτελεσματικό, τότε το σύνολο του παρόντος Τμήματος 15 θα είναι άκυρο και στην περίπτωση αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η αποκλειστική δικαιοδοσία και ο χώρος που περιγράφεται στην Η Ενότητα 16 θα διέπει οποιαδήποτε ενέργεια που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία.

16. Κυβερνητικός νόμος; Επιλογή Φόρουμ. Οι νόμοι της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, εξαιρουμένων των κανόνων περί σύγκρουσης νόμων, διέπουν αυτή τη Συμφωνία και τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς. Η χρήση της Υπηρεσίας μπορεί επίσης να υπόκειται σε άλλους τοπικούς, εθνικούς, εθνικούς ή διεθνείς νόμους. υπό την προϋπόθεση πάντως ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών δεν θα εφαρμόζεται σε καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας. Στο μέτρο που επιτρέπεται η άσκηση οποιασδήποτε αγωγής σχετικά με οποιαδήποτε διαφορά σύμφωνα με την παρούσα, θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των κρατικών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων που βρίσκονται στην κομητεία της Νέας Υόρκης της Νέας Υόρκης και θα υποβάλλετε αμετάκλητα σε προσωπική δικαιοδοσία στα δικαστήρια αυτά, και να παραιτηθούν από οποιαδήποτε υπεράσπιση του ενοχλητικού φόρουμ.

17. Ανατροφοδότηση. Ενώ το προσωπικό μας συνεχώς εργάζεται για να αναπτύξει και να αξιολογήσει τις ιδέες και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος μας, είμαστε υπερήφανοι που δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στα ενδιαφέροντα, τα σχόλια και τις προτάσεις που λαμβάνουμε από τους Χρήστες μας. Αν στείλετε σε εμάς ή στους υπαλλήλους μας οποιεσδήποτε ιδέες ή προτάσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, χαρακτηριστικά, τροποποιήσεις, βελτιώσεις, περιεχόμενο, προωθήσεις, στρατηγικές ή ονόματα προϊόντων ή χαρακτηριστικών ή οποιουδήποτε σχετικού υλικού (συλλογικά “Ανατροφοδότηση”), η επικοινωνία μπορεί να πει, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι, για να αποφευχθούν μελλοντικές παρεξηγήσεις. Σας στέλνουμε Σχόλια, συμφωνείτε ότι:

a. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα κατέχει αποκλειστικά όλα τα γνωστά ή αργότερα ανακαλυφθέντα δικαιώματα στην Ανατροφοδότηση.

b. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υπόκειται σε καμία υποχρέωση εμπιστευτικότητας και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση ή αποκάλυψη οποιουδήποτε Feedback. και

γ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα δικαιούται να χρησιμοποιεί χωρίς περιορισμούς το Feedback για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς αποζημίωση σε εσάς ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

18. Πλήρης Συμφωνία. Παραλλαγή. Η παρούσα Σύμβαση και κάθε άδεια που περιέχεται στα προϊόντα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ θέτει ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και εσάς όσον αφορά την Υπηρεσία. με την προϋπόθεση όμως ότι: (1) Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Οι πάροχοι θα υποχρεούνται επίσης να συνάπτουν τη σύμβαση παροχής της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. (2) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να συνάψει πρόσθετες συμφωνίες μαζί σας.
19. Διαχωρισμός. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας θεωρηθεί άκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστή, οι διατάξεις αυτές θα τροποποιηθούν ή, αν δεν είναι δυνατόν, θα διαχωριστούν, ώστε να αντικατοπτρίζουν την πληρέστερη έγκυρη, νομική και εκτελεστή έκφραση της πρόθεσης των συμβαλλομένων και το υπόλοιπο της παρούσας συμφωνίας να μην επηρεαστεί.
20. Σχέση των μερών. Τίποτα στο παρόν δεν θεωρείται ότι δημιουργεί σχέση εργοδότη-εργοδοτούμενου μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και εσάς, ούτε οποιουδήποτε οργανισμού, κοινοπραξίας ή εταιρικής σχέσης μεταξύ των μερών. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα έχει το δικαίωμα να δεσμεύσει το άλλο έναντι οποιασδήποτε υποχρέωσης, ούτε να έχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη εκ μέρους του άλλου.
21. Παραίτηση.Η καθυστέρηση, η παράλειψη ή η αδυναμία άσκησης κάποιου δικαιώματος ή έννομης προστασίας που παρέχεται στο παρόν θα θεωρείται ως παραίτηση από αυτή ή συναίνεση στην περίπτωση που δημιουργεί το εν λόγω δικαίωμα ή επανόρθωση, αλλά κάθε τέτοιο δικαίωμα ή ένδικο βοήθημα μπορεί να ασκηθεί, όπως κρίνεται σκόπιμο από τον διάδικο που ασκεί το ένδικο βοήθημα ή το δικαίωμα.
22. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.Ούτε η παρούσα συμφωνία ούτε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που σας παραχωρούνται στο παρόν μπορεί να εκχωρηθεί ή να μεταβιβαστεί από εσάς, εθελοντικά ή νομικά, χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και οποιαδήποτε απόπειρα να γίνει αυτό θα είναι άκυρη. Ωστόσο, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να αναθέσει ή να μεταβιβάσει αυτήν τη Συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς την άδειά σας.
23. Δικαιούχοι τρίτων μερών. Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας σχετικά με τα δικαιώματα των Παροχέα Περιεχομένου της Εταιρείας προορίζονται προς όφελος αυτών των Παροχέων Περιεχομένου και οι Παρόχ ενοι Περιεχομένου, ως τρίτοι δικαιούχοι, θα έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν τέτοιες διατάξεις σύμφωνα με τους όρους τους, ανεξαρτήτως το γεγονός ότι δεν έχουν υπογράψει την παρούσα συμφωνία.